Marnix Van Marcke

HomeHomeAccueil
Over MijAbout MeA mon sujet
GastenboekGuestbookLivre d’Or
ContactContactContact
Opleidingen en reizenEducation and tripsFormations et voyages
Boeken en Foto’sBooks and PhotosLivres et Photos
GalerijGalleryGalerie
BlogBlogBlog
LangLangLang
Fotoreis IJsland 2016Phototrip Iceland 2016Voyage Photo Islande 2016
IJsland winterIceland winter Islande en hiver
IJsland zomerIceland summerIslande en été
Diverse locatiesAssorted locationsEndroits divers
HomeHomeAccueil
Over MijAbout MeA mon sujet
GastenboekGuestbookLivre d’Or
ContactContactContact
Opleidingen en reizenEducation and tripsFormations et voyages
Boeken en Foto’sBooks and PhotosLivres et Photos
GalerijGalleryGalerie
BlogBlogBlog
LangLangLang
Fotoreis IJsland 2016Phototrip Iceland 2016Voyage Photo Islande 2016
IJsland winterIceland winter Islande en hiver
IJsland zomerIceland summerIslande en été
Diverse locatiesAssorted locationsEndroits divers

HomeHomeAccueil
Over MijAbout MeA mon sujet
GastenboekGuestbookLivre d’Or
ContactContactContact
Opleidingen en reizenEducation and tripsFormations et voyages
Boeken en Foto’sBooks and PhotosLivres et Photos
GalerijGalleryGalerie
BlogBlogBlog
LangLangLang
Fotoreis IJsland 2016Phototrip Iceland 2016Voyage Photo Islande 2016
IJsland winterIceland winter Islande en hiver
IJsland zomerIceland summerIslande en été
Diverse locatiesAssorted locationsEndroits divers
Marnix Van Marcke
De Gentenaar Marnix Van Marcke is gestart met fotografie als hobby in de jaren zeventig. Al snel groeide de hobby uit tot een passie en meer bepaald voor landschapsfotografie. Zo werd hij een gedreven beoefenaar van het ‘Zone Systeem’ en de ‘Fine Print’ technieken zoals die door de vermaarde landschapsfotograaf Ansel Adams ontwikkeld werden. Professioneel was Marnix actief in de informaticasector. Recentelijk heeft hij zich gevestigd als professioneel landschapsfotograaf.

Sinds de eeuwwisseling is hij overgestapt op digitale fototechniek. Mede dankzij zijn informaticaopleiding werd deze stap relatief eenvoudig gezet. De principes en zijn ervaring met het ‘Zone Systeem’ en de ‘Fine Print’ worden vandaag nog steeds toegepast weliswaar aangepast aan de huidige technische mogelijkheden.

Marnix is tevens auteur van fotoboeken met zijn eigen fotografisch werk waarbij ook de layout en pre-press van zijn hand zijn. Hij publiceert zijn boeken via Blurb.com. Enkele voorbeelden van dit werk kunnen hier bekeken worden.

Naast zijn fotografisch werk geeft hij regelmatig lezingen over landschapsfotografie en fototechnieken aan geïnteresseerden. Hiervoor werkt hij o.a. samen met het Centrum voor Beeldexpressie, een organisatie die de Vlaamse fotoclubs ondersteunt met hun vorming onder de noemer ‘kwaliteitsbegeleiding’. Fotoclubs en andere organisaties kunnen eveneens rechtstreeks contact opnemen indien zij geen gebruik kunnen maken van de tussenkomst van het CvB.

Je kan ook eventueel commentaar laten over deze website in mijn gastenboek.
Marnix Van Marcke
Marnix Van Marcke has started with photography as a hobby during the seventies. Very soon his hobby transformed into a passion for landscape photography. As such he became an adopter of the “Zone System” and the “Fine Print” techniques as developed by the famous landscape photographer Ansel Adams. Professionally he was active in the computer software industry but recently he started his own business as landscape photographer.

He switched to digital photography around the year 2000 and thanks to his IT background this step from analogue to digital was relatively smooth. His experience and knowledge of the “Zone System” and the “Fine Print” was (and still is) applied to the digital photography techniques resulting in very high quality prints.

Marnix is the author of a number of photo books. Besides the photographs and text he also takes care of the layout and pre-press. He publishes his books through Blurb.com. Some examples of this work can be seen here.

Besides his activities as a photographer he is a well appreciated speaker on the subject of landscape photography. As such he regularly gives lectures to the Flemish amateur photo community, supported by the “Centrum voor Beeldexpressie”. If interested, photo clubs or other organizations can get in touch with him through the contact form.

You can also leave your comments convcerning this website in my guestbook.
Marnix Van Marcke
Dans les années septante, le Gantois Marnix Van Marcke consacre ses loisirs à la photographie. Très vite, son hobby se transforme en passion, plus particulièrement pour les photos de paysages. Dans cette spécialité, il est un adepte fervent des techniques de ‘‘Zone System’’ et ‘‘Fine Print’’ développées par le très renommé photographe de paysages Ansel Adams. Professionnellement, Marnix était actif dans l’industrie informatique. Récemment, il s’est établi comme photographe de paysages professionnel.

Il évolue de l’argentique vers la photo numérique autour des années 2000 et cette transition se fait en douceur grâce à sa maîtrise des techniques informatiques. Il continue à capitaliser sur l’expérience acquise avec ‘‘Zone System’’ et ‘‘Fine Print’’ entretemps adaptés et appliqués aux avantages de la photographie digitale.

Marnix est aussi l'auteur de livres illustrés avec ses propres photos ; il en rédige les textes et réalise lui-même la mise en page et le pré-presse. Il publie ses livres via ‘‘Blurb.com’’ et vous pouvez consulter ici quelque-unes de ses réalisations.

Outre son travail de photographe, il donne régulièrement des conférences sur la photographie de paysages et les techniques photographiques. Pour ce faire, il travaille notamment en collaboration avec le ‘‘Centrum voor Beeldexpressie (CvB)’’, une organisation qui soutient les clubs flamands de photographie. Les clubs photo qui ne sont pas membres du CvB ainsi que toutes les organisations intéressées par le sujet peuvent prendre directement contact avec lui.

Marnix vous invite à laisser votre appréciation de ce site dans son livre d'or.

“When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.”
Ansel Adams